Recensies - De blinde fotograaf Anjet Daanje
UK (Universiteits Krant Groningen), 22 januari 1998, door Harry Perton

Twijfelend meisje tussen twee vrienden

[...] Een en ander neemt niet weg dat Daanje een zeer onderhoudende psychologische thriller schreef, met rake observaties van mensen en situaties, bloedstollende scènes en een beetje terloopse, niet al te nadrukkelijke humor. Een thriller die bovendien leest als een trein en die de lezer af en toe behoorlijk op het verkeerde been zet.
———
Friesch Dagblad, 3 februari 1998

Boeken in het kort

Centraal in deze intrigerende roman staat de ernstige mishandeling van de fotograaf Goof [...]
De blinde fotograaf leest als een spannende thriller.
NBLC-recensie (voor Nederlandse bibliotheken), 2 april 1998, door drs. K. de Jong

[...] De ontknoping is tragisch en schokkend. Het is ongetwijfeld een spannend boek geworden [...]
———
Leesidee (voor Vlaamse bibliotheken), 8 april 1998, door Jooris van Hulle

Schuld en onschuld staan centraal in deze roman. Anjet Daanje bouwt in De blinde fotograaf een stevig verhaal op rond de fotograaf Goof [...]
Daanje laat de ontdekking van deze waarheid langzaam doorsijpelen bij de lezer. Aan het slot van de roman grijpt de auteur in een epiloog zelf in om weer een andere, definitieve versie van de feiten te geven.
Daanje slaagt erin heel het verhaal door geloofwaar-
dig over te komen. De subtiele verwijzing naar de Oedipus-legende (de man die zichzelf de ogen uitstak) tilt het verhaal op een hoger niveau.
V-9 V-10