Recensies - Schemer Anjet Daanje
volgens Gaite Jansen een belangrijk thema in de film. [...] Stap voor stap leidt de film de kijker naar de moord. Toch snap je na het zien van Schemer nog steeds niet waarom dit moest gebeuren. De jongeren hebben allemaal een eigen achtergrond gekregen, waarin schaamte en verborgen pijn een rol spelen. Daarin gaan de makers nog het meest met het verhaal op de loop. Maar die weggestopte, samengebalde gevoelens verklaren nog niets. ‘Je moet met de personages mee kunnen voelen’, luidt het onderscheid dat Anjet Daanje maakt, ‘maar logisch valt de moord niet te begrijpen.’
Die ongrijpbaarheid geeft Schemer iets onbevredi-
gends, maar gek genoeg ligt daarin juist de overeen-
komst met de gebeurtenissen rond Maja Bradaric, die iets onvoorstelbaars blijven houden. De jongens die de moord pleegden, zijn in de gevangenis beland, evenals het vriendinnetje van Maja dat ervan afwist. Maar ook na het uitgebreide politieonderzoek is er geen motief gevonden. Toen theatergroep Rotterdams Lef de ouders van Maja Bradaric betrok bij het maken van Kwaad bloed,
was dat zelfs een van de voorwaarden die de makers kregen opgelegd: er mocht geen motief worden gesuggereerd. Het ontbreken van het motief maakt Schemer anders dan de meeste thrillers, stelt Daanje. ‘Die sturen mensen naar huis met een veilig gevoel, maar hier is dat niet het geval. Zo heeft Hanro Smitsman de film van begin af aan voor zich gezien: een camera dwaalt door het verhaal op zoek naar de oplossing, maar die wordt niet gevonden. En ik denk dat het in werkelijkheid ook zo is, bij elke moord. Als de dader is gevonden, is dat niet het einde van het verhaal. Zelfs de mensen die erbij betrokken zijn, zullen het nooit snappen.’
Gevraagd naar het eigen aandeel van Jessie in de optelsom naar de moord, reageert Gaite Jansen fel: ‘Als iemand wordt vermoord, kan het nooit aan die persoon liggen. Want iemand vermoorden mág niet, zelfs niet als diegene twintig mensen heeft omge-
bracht.’ Mooi en belangrijk aan de film vindt zij de manier waarop duidelijk wordt gemaakt hoe je mee kan gaan in iets wat eigenlijk verkeerd is. ‘Als je
V-169 V-170