Recensies - Schemer Anjet Daanje
Juryrapporten Nederlands Film Festival, 28 september 2010

Nominaties Gouden Kalf Beste Montage

Marc Bechtold voor Schemer
Door de stevige en heldere montagestructuur wor-
den afspraken gemaakt met de kijker. Zo ontstaat de ruimte om vrij door de tijd en het vertelperspec-
tief heen en weer te springen en zo inzicht te krijgen in de karakters en de nietsontziende, dwingende processen binnen een groep schijnbaar onschuldige pubers. Mede door deze bijzondere montagecon-
structie wordt het beklemmende thema van de film dwingend en vooral verontrustend.

Winnaar Prijs van de Nederlandse Filmkritiek

Schemer van Hanro Smitsman
De speelfilm Schemer is gebaseerd op een spraak-makende moord die enkele jaren terug plaatsvond
in de buurt van Nijmegen. Dit authentieke gegeven is aanleiding geworden voor een gestileerde vertaling van de essentie van die gebeurtenis. Het uitsluiten van een personage uit een groep, een ‘Ander’, door non-verbale communicatie, halve waarheden, pesterijen en regelrechte ophitsing is helaas een ervaring van velen, die zelfs politiek te vertalen is. De manier waarop dit hier niet alleen tot een sociale dood maar ook tot een werkelijke moord leidt, wordt door Smitsman aannemelijk gemaakt door het voortdurend wisselen van perspectief, zowel letterlijk als door het gebruik van telefoon en sms. Hij trekt zo als het ware het net om de hoofdfiguur Jessie steeds strakker aan, tot er voor niemand nog een uitweg is. Alle middelen die de film biedt zijn hier ingezet om het onbegrijpelijke te verbeelden en het publiek zowel de positie van daders als slachtoffer te laten meebeleven. Het aangrijpende resultaat levert niet alleen een film op die iets te melden heeft over de hedendaagse samenleving maar ook één die van begin tot eind
V-175 V-176