Recensies - Schemer Anjet Daanje
concept. Merlijn Snitker licht deze aanpak toe: ‘Wij wilden iets doen met de getallen zes en vijf. Dat heeft ermee te maken dat de vriendengroep uit de film bestaat uit zes tieners. Een van die zes wordt vermoord, en dus blijven er uiteindelijk vijf over.’ Om dit concept houvast te geven zochten de componisten een zestonige toonladder. Snitker vond uiteindelijk in zijn oude theorieboeken van het conservatorium een ladder die zich bij uitstek leende voor de getallen en die bovendien ook andere voordelen kende. ‘Die toonladder heet hypermajeur en bestaat uit zes tonen. Toen ik die ladder ging bestuderen bleek dat in die ladder zowel mineur- als majeurakkoorden op dezelfde trap voorkomen. Deze ladder kan dus zowel vrolijk of droevig zijn binnen dezelfde tonen. En dat schept de mogelijkheid om met die ladder de muziek nauwelijks kleur te laten bekennen. We wilden net als Hanro Smitsman niet echt een uitspraak doen over het feit dat die jongeren fout zijn of slecht, maar meer aangeven: dit is wat er in het leven gebeurt.’
Deze akkoordwisseling benadrukt ook het perspectief van de verteller. Snitker: ‘Het verhaal wordt vanuit een wisselend perspectief verteld: eerst wordt het verhaal vanuit de ene persoon verteld en dan ga je of naar voren of terug in de tijd en wordt het verhaal vanuit een ander personage verteld. Zo wilden we eigenlijk ook in die akkoordwisseling iets hebben waardoor er steeds één gemeenschappelijke toon is die een rol gaat spelen.’ Ook de gekozen maatsoort – een vijfkwartsmaat – past prima in concept en toonladder. ‘Door die vijfkwartsmaat krijgt de ritmiek van de muziek iets ongrijpbaars. Het verhaal is eigenlijk ook ongrijpbaar want er is heel veel psychologisch onderzoek gedaan naar de beweegredenen van de jongeren en daar is niet echt heel duidelijk naar boven gekomen wat nou echt een reden was, dus of het met de achtergrond van hen had te maken of dat het meisje iets fouts had gedaan. En ergens wilden we in de muziek ook terug laten komen dat je er niet helemaal grip op kunt krijgen, zodat de muziek
V-219 V-220