De geheimen van Barslet
dramaserie voor televisie (2012)
De Groene Amsterdammer (Nina Polak interview)
Volkskrant
Trouw (Hans Nauta, interview)
Juryrapporten Nederlands Film Festival
VPRO-gids (Ilse van der Velden)
Metro (interview)
Sp!ts (Constance van Amstel, interview)
TV-gids (interview)
Volkskrant (Jean-Pierre Geelen, 5-10-2012)
De Groene Amsterdammer (Walter van der Kooi)
Regionale kranten (Rivka Groenier, interview)
NRC Handelsblad (Charlotte van ’t Wout)
Trouw (Willem Pekelder)
De Telegraaf (Marcel Peereboom Voller)
Volkskrant (Jean-Pierre Geelen, 16-10-2012)
Parool (Han Lips)
La Otra Ficción (Lidia Fraga)
Diario Vasco (Lorenzo Mejino)
The Movie Rat (Bernardo Villela)
Anjet Daanje
De Groene Amsterdammer, 3 november 2011, door Nina Polak

Het nieuwe Nederlandse tv-drama

191 minuten per dag

Om het Nederlandse televisiedrama een impuls te geven schreef het Mediafonds samen met de publieke omroep in 2005 een wedstrijd uit voor nieuwe kwaliteitsseries. Wat daaruit voortkwam verschijnt nu langzamerhand op tv en hoewel lang niet alle producten even politiek zijn, is het resultaat onmiskenbaar goed doordacht drama met een sterke sociale component. [...]
Terwijl deze makers er uiteenlopende ideeën op nahouden waar het hun schatplichtigheid aan de realiteit betreft, lijken ze het in iedere geval eens te zijn over de grote potentie van drama om inzicht te geven in een ander. Het format van de serie blijkt daarvoor bij uitstek geschikt omdat het de ruimte
V-253 V-254