Recensies - Het lied van ooievaar en dromedaris Anjet Daanje
zijn negende druk toe is. NRC noemde het ‘een werk van on-Nederlandse kwaliteit’, dat ‘behoort tot de wereldliteratuur’.
Deze week verschijnt een nieuwe roman: Het lied van ooievaar en dromedaris – natuurlijk bij Passage – waarvoor Daanje zich liet inspireren door de 19de-eeuwse Engelse schrijver Emily Brontë (1818-1848) en haar wereldberoemde boek Wuthering Heights uit 1847. Tegelijkertijd verschijnt de dichtbundel Dijende gronden, waarvoor Daanje Emily Brontës mooiste gedichten vertaalde en daarnaast eigen gedichten schreef.
[...] Fijn aan een kleine uitgeverij is ook dat er veel kan. Zo heeft mijn broer Dieb de omslagen van mijn nieuwe roman en dichtbundel ontworpen.’
De verhaalstructuur van Daanjes Het lied van ooievaar en dromedaris is geënt op Emily Brontës Wuthering Heights. Beide romans hebben meerdere vertelperspectieven. Dat van Brontë heeft twee vertellers met een tijdspanne van twee generaties. Het lied van ooievaar en dromedaris heeft elf vertellers en een tijdsverloop van drie eeuwen. Het
verhaal begint als het hoofdpersonage, de fictieve schrijver Eliza May Drayden (die veel weg heeft van Emily Brontë), al is overleden. De lezer leert meer over haar via verhalen, krantenartikelen en levens van anderen.
Hoe kwam u op het idee om een roman te schrijven geïnspireerd op het leven van de Brontës?
‘Toen ik 17 jaar was, las ik Jane Eyre van Charlotte Brontë voor het vak Engels op het atheneum in Hoogeveen. Ik vond dat boek geweldig en schreef er voor mijn schoolonderzoek een groot essay over.
‘Zes jaar geleden overleed mijn moeder en toen dacht ik weer aan mijn jeugd. Mijn moeder is degene die altijd zei dat ik gevoel had voor taal, terwijl ik op school beter was in bètavakken en bijvoorbeeld voor opstellen Nederlands nooit erg hoge cijfers kreeg, omdat ik me niet aan de regels hield die blijkbaar bestaan voor het schrijven van opstellen. Ik wist nooit zo goed hoe ze erbij kwam, maar ze had toch wel gelijk.
Ik had eerder een biografie van de Brontës
V-449 V-450