Recensies - Het lied van ooievaar en dromedaris Anjet Daanje
verkoop kreeg een flinke opleving, er gingen inmiddels 20.000 exemplaren over de toonbank.
Sinds vorige week ligt er een nieuw boek van Daanje in de winkel, Het lied van ooievaar en dromedaris. Met 650 volle pagina’s tekst is ook dit boek lijvig, maar voor wie zich daardoor niet laat afschrikken, valt er veel te genieten. Daanje is gefascineerd door het leven van de drie zusjes Brontë, die halverwege de negentiende eeuw boeken schreven die Engeland in rep en roer brachten, en die jong stierven aan tbc. Ze leefden teruggetrokken op het platteland van Yorkshire, in de pastorie van Haworth, waar hun vader predikant was. De meeste opvallende titel van de Brontë’s was Wuthering Heights van Emily, vele malen vertaald en verfilmd en in Nederland bekend als Woeste Hoogten. Op dit boek borduurt Daanje voort. Ze bedacht andere namen en plaatsen, maar de rurale sfeer van Yorkshire komt herkenbaar terug in de meeste van de elf hoofdstukken. Eigenlijk zijn het op zichzelf staande verhalen, novellen eigenlijk, zij het dat Daanje er toch dunne lijntjes doorheen
trekt. De verhalen worden ingeleid door getuigenverslagen, dagboekaantekeningen en andere fragmenten.
In het eerste verhaal is de hoofdpersoon al overleden, Eliza May Drayden, in wie we gemakkelijk Emily Brontë kunnen herkennen. We volgen haar leven vooral in de manieren waarop ze voortleeft bij anderen. In Wuthering Heights vertelt Emily haar verhaal vanuit verschillende perspectieven en verspreid over een groot tijdvak. Daanje vergroot dit uit. Elk hoofdstuk valt later in de tijd, en werpt een ander licht op leven en werk van Drayden. [...]
Het lied van ooievaar en dromedaris behandelt de grote thema’s van het leven. Vooral het sterven, door ziekte en noodlot, en het voortleven na de dood werkt Daanje in vele kleuren uit. Mensen komen ergens vandaan, leven met wat hun voorgeslacht heeft gedaan en voortgebracht, en komen op hun eigen wijze en moment aan hun einde. De personages krijgen vaste liefdesrelaties
V-485 V-486