Recensies - Het lied van ooievaar en dromedaris Anjet Daanje
Juryrapport Libris Literatuurprijs 2023,
8 mei 2023

[...] Veel goede boeken lees je eenmaal, om ze vervolgens te bewaren en te koesteren. Maar als je in een roman steeds iets nieuws ontdekt, wil je blijven lezen, terugbladeren, passages onderstrepen, fraaie zinnen hardop uitspreken en verworven inzichten met anderen delen. Slechts één keer in de zoveel tijd komt er een Nederlandstalige roman voorbij die alle kwalificaties in zich heeft om uitzonderlijk te zijn. Unaniem koos de jury daarom voor een roman van internationale allure die grens- én genreoverschrijdend is. Een boek dat, zoals Kafka ooit zei, ‘als een bijl het bewustzijn splijt’. Dat ernstig en speels is, analytisch en toch romantisch, dat antwoorden zoekt op levensvragen én een ode aan de verbeelding is. De Libris Literatuur Prijs 2023 gaat naar Anjet Daanje voor Het lied van ooievaar en dromedaris.
De jury was diep onder de indruk van deze roman, een ongeëvenaard literair bouwwerk van 650
pagina’s, dat stevig geworteld is in Victoriaans Engeland en dat uitwaaiert naar de twintigste eeuw om in hedendaags Groningen te eindigen. [...]
Gaandeweg breidt Daanje haar literaire spectrum uit. Ze flirt met de gothic novel en het postmodernisme en verwerkt steeds terugkerende symbolen in achtereenvolgende vertellingen, geschriften en observaties die zich over ruim honderdvijftig jaar uitspreiden. Zo zijn er de zoemende bromvlieg, het mysterieuze aantekeningenboekje, het rinkelende belletje, alle manieren om via repeterende motieven een vorm van orde te scheppen in een overigens chaotisch bestaan. Daarbij zijn het vooral vrouwen om wie het draait. Net als Eliza May Drayden willen ze ontsnappen aan de ketens die hen binden: het geloof, vaders, echtgenoten of conventies. Dat maakt van Het lied van ooievaar en dromedaris genreoverstijgende literatuur, die tot de rand toe met betekenis is gevuld.
Elk nieuw verhaal dat wordt verteld is een draadje
V-589 V-590