Recensies - Het lied van ooievaar en dromedaris Anjet Daanje
van een veelkleurig weefsel, waarbij een ingenieus spel met fictie en werkelijkheid wordt gespeeld. Is Het lied van ooievaar en dromedaris een poging dichter bij het leven en werk te komen van de altijd mysterieus gebleven Emily Brontë? Of weerspiegelt de roman met de steeds repeterende hartstochtelijke liefdes, tussen man en vrouw, zussen en halfzussen, het verstrijken van de tijd en de eeuwige zoektocht van de mens naar houvast en betekenis?
Anjet Daanje is een auteur die de publiciteit niet zoekt, maar die juist mijdt. Die liever schrijft dan praat. Die communiceert via haar werk en zo haar lezers aanspoort om te graven en te duiden. Het lied van ooievaar en dromedaris omvat alles wat excellente literatuur te bieden heeft. Prachtige natuurbeschrijvingen, fraai gecomponeerde zinnen, eigenzinnige zinsconstructies, romantische poëzie en een betekenisvolle inhoud. Het is een roman van de buitencategorie die hart en hoofd beroert. En die via de verbeelding betekenis geeft aan de mysterieuze cyclus van leven en dood.
Lees het volledige rapport op een andere website
———
Juryrapport Constantijn Huygensprijs
21 januari 2024

Terwijl de jury niet veel tijd nodig had voor haar besluit de Constantijn Huygens-prijs 2023 toe te kennen aan Anjet Daanje, vroeg zij zich ook even af of de laureaat zelf er wel zo gelukkig mee zou zijn. Zo'n prijs geeft immers een boel gedoe en leidt maar af van waar het wezenlijk om gaat: het schrijven. Voor je het weet zit je weer met een hele equipe op de snelweg. Bovendien gaat het om een oeuvreprijs. Alleen al het woord oeuvre suggereert een soort voltooidheid, of, om het eens wiskundig uit te drukken: een afsluitingsclausule, terwijl het volgende boek geschreven moet worden. En dan is deze prijs ook nog eens vernoemd naar een schrijver die in alles uitblonk, behalve in bescheidenheid; een dichter bovendien die zichzelf in al zijn maatschappelijke, politieke, wetenschappelijke en
V-591 V-592