Recensies - Het lied van ooievaar en dromedaris Anjet Daanje
van een veelkleurig weefsel, waarbij een ingenieus spel met fictie en werkelijkheid wordt gespeeld. Is Het lied van ooievaar en dromedaris een poging dichter bij het leven en werk te komen van de altijd mysterieus gebleven Emily Brontë? Of weerspiegelt de roman met de steeds repeterende hartstochtelijke liefdes, tussen man en vrouw, zussen en halfzussen, het verstrijken van de tijd en de eeuwige zoektocht van de mens naar houvast en betekenis?
Anjet Daanje is een auteur die de publiciteit niet zoekt, maar die juist mijdt. Die liever schrijft dan praat. Die communiceert via haar werk en zo haar lezers aanspoort om te graven en te duiden. Het lied van ooievaar en dromedaris omvat alles wat excellente literatuur te bieden heeft. Prachtige natuurbeschrijvingen, fraai gecomponeerde zinnen, eigenzinnige zinsconstructies, romantische poëzie en een betekenisvolle inhoud. Het is een roman van de buitencategorie die hart en hoofd beroert. En die via de verbeelding betekenis geeft aan de mysterieuze cyclus van leven en dood.
Lees het volledige rapport op een andere website.

Toekenning Constantijn Huygens-prijs 2023,
27 juni 2023

De Constantijn Huygens-prijs 2023, de jaarlijkse prijs voor een literair oeuvre en een van de vijf Haagse Literatuurprijzen, is toegekend aan Anjet Daanje (1965).
[...] Anjet Daanje (1965, pseudoniem van Anjet den Boer) debuteerde in 1993 met de roman Pianomuziek in de regen. Daarna bouwde zij aan een literair universum dat wat betreft spanwijdte en verteldrift zijn gelijke niet kent. De jury is onder de indruk van de overweldigende kracht van dit eigenzinnige oeuvre.
Het oeuvre van Daanje bestaat uit romans, scenario’s, novellen en een bundel met vertaalde en eigen gedichten. De herinnerde soldaat (F. Bordewijk-prijs 2020) betekende haar doorbraak
V-591 V-592