Recensies - Gezel in marmer Anjet Daanje
vormen de ingrediënten van een roman waarbij door middel van flashbacks de betekenis van gebeurtenissen in het heden duidelijk wordt.
Een meeslepend verhaal over vriendschap, liefde en verraad, over trots en schaamte en over bewust-
wording van de eigen onvolkomenheden. Als je denkt dat je begint door te krijgen hoe de vork in de steel zit, neemt het verhaal een verrassende wending. [...] Anjet Daanje weet de lezer te boeien tot het eind.
———
Recensieweb, 31 maart 2006, door Rachel Levy

Illusies in steen gehouwen


Is wat we waarnemen de realiteit? Of schuilt daarachter misschien een onzichtbare werkelijkheid, aan ons oog onttrokken maar daarom niet minder belangwekkend? Het is een thema waarover tal van schrijvers zich in de loop der eeuwen hebben gebogen, te beginnen met Parmenides en met Plato’s theorie over de ideeënwereld (de echte
wereld, die voor de mens onzichtbaar is) en de schijnwereld (de realiteit die wij waarnemen, maar die niet de essentie is).
In haar inmiddels vijfde roman Gezel in marmer giet Anjet Daanje (pseudoniem voor Anjet den Boer geboren in 1965 in Wijster, Drenthe) het aloude thema in een nieuwe gedaante. In deze roman beschrijft ze de relatie tussen beeldend kunstenaar Marin Slingerland en steenhouwster Nan Geerings. Slingerland is een succesvol beeldhouwster, die in de loop van de dertig jaar die het boek beslaat internationale roem vergaart met haar werk. Haar steenhouwster Nan – die alle beelden die Slingerland ontwerpt in steen uithakt – blijft een leven lang in haar schaduw staan.
Althans, zo lijkt het. In het boek, dat steeds voor- en achteruit in de tijd springt, ontvouwt zich langzaam de vraag wie er nu werkelijk de richting van beider leven en werk bepaalde – Marin Slingerland, de officiële ontwerper en kunstenares, of Nan Geerings, de altijd zwijgende, uiterlijk
V-83 V-84