Recensies - Gezel in marmer Anjet Daanje
Nederlands Dagblad, 9 juni 2006, door Mieke Wilcke-Van der Linden

Imponerende roman over kunst en ambacht

Gezel in marmer, de vijfde roman van Anjet Daanje, speelt in de wereld van marmer, gipsmodellen en sculpturen. Daanje laat zien hoe miskenning en jaloezie zorgen voor wan-
trouwen, vervreemding en miscommunicatie.

Hoofdpersoon is de steenhouwster Nan Geerings. Al 26 jaar hakt zij de beelden uit van de inmiddels beroemd geworden beeldhouwster Marin Slingerland. Die maakt alleen een gipsmodel van het beeld en laat de uitwerking ervan in steen aan Nan over. Het grote publiek weet niet beter dan dat Marin haar marmeren beelden zelf houwt. [...]
De samenwerking met de beeldhouwster Marin lijkt ideaal, ook omdat ze veel over het kunstwerk praten en elkaar begrijpen. Daanje laat zien hoe hun
relatie door de persoonlijke omstandigheden van beiden stroever wordt. Na een pijnlijke gebeurtenis – Marin herkent haar eigen beeld niet eens – dreigt er een einde te komen aan hun jarenlange samenwerking. Nan voelt zich als steenhouwster miskend en ze raken het vertrouwen in elkaar kwijt. Uiteindelijk kiest ze voor een nieuwe vorm van loyaliteit, maar de vraag is of de meester en haar gezel weer vrienden kunnen worden. Bovendien lijkt Nan haar toewijding aan marmer, haar ‘marmergeluk’ kwijt te zijn geraakt. [...]
De opbouw van de roman is opmerkelijk. De hoofdstuktitels zijn vernoemd naar verschillende beeldhouwwerken die Nan in de loop van dertig jaar heeft uitgevoerd. Het verhaal springt op geraffi-
neerde wijze heen en weer in de tijd, waardoor er tussen de verschillende periodes kruisbestuiving plaatsvindt. Je ziet als lezer steeds meer de verbin-
dingen tussen die periodes, maar je ervaart ook spanning. Ook de perspectiefwisselingen zorgen voor spanning. Daanje schrijft telkens vanuit een
V-89 V-90