Recensies - Analyses Anjet Daanje
glanzende oeuvre extra uitlichten, en de plek ervan in de Nederlandstalige literatuur onderstrepen en onderzoeken. Opdat Daanjes schare fans mag groeien. Dit boek belicht haar oeuvre vanuit verschillende perspectieven.
———
Interview ter gelegenheid van de Constantijn Huygensprijs, 12 januari 2024

Een gefilmd interview met Anjet Daanje over haar complete oevre. Interviewers Dr. Henk Harbers (oud-docent Duitse Taal en Cultuur, RUG) en Dr. Erica van Boven (emeritus hoogleraar Letterkunde, Open Universiteit, en hoofddocent moderne Nederlandse Letterkunde, RUG).
Bekijk het interview hier. (44 min)
V-A-5 V-A-6