Het lied van ooievaar

en dromedaris

Anjet Daanje, roman, 656 pagina’s
Uitgeverij Passage, mei 2022
Hardcover, EAN: 9789 0545 2410 6
Omslagontwerp: Dieb en Anjet
1e-8e druk, Winkelprijs: € 37

E-book, Uitgeverij Passage, 2022
EAN: 9789 0545 2882 1
Winkelprijs: € 17
Anjet Daanje
Bekroningen en vertalingen van Het lied van ooievaar en dromedaris:
Boekenbon Literatuurprijs 2022
Longlist Libris Literatuurprijs 2023
Projectsubsidie Nederlands Letterenfonds.
Duitse vertaling (Matthes & Seitz, 2026)

Flaptekst

Eliza May Drayden, het hoofdpersonage van Het lied van ooievaar en dromedaris, is al dood als de roman in het jaar 1847 in het Yorkshire dorpje Bridge Fowling begint. Ieder volgend hoofdstuk schuift ten opzichte van het voorgaande een stukje op in de tijd, totdat het verhaal in het elfde hoofdstuk in onze huidige tijd is aangeland. De roman vertelt dan ook niet over Eliza May Draydens leven, maar over haar roerige leven na de dood.
De lezer leert Eliza May kennen via de levens van anderen, en via biografieën en verhandelingen over
II-195 II-196