Romans - Het lied van ooievaar en dromedaris Anjet Daanje
leven, maar over haar roerige leven na de dood.
De lezer leert Eliza May kennen via de levens van anderen, en via biografieën en verhandelingen over haar, want zij was de schrijfster van een uitzonderlijke roman, die tijdens haar leven werd verguisd, maar die in de loop van 170 jaar door steeds meer lezers als een meesterwerk wordt gezien. Over haar leven is bitter weinig bekend, de omstandigheden waaronder ze stierf zijn een mysterie, en naast haar roman is de enige tekst die ze heeft nagelaten een aantekenboekje met daarin geheimzinnige tekeningen, gedichten en tabellen.

Anjet Daanje liet zich voor haar roman inspireren door het leven en werk van de negentiende-eeuwse schrijfster Emily Brontë. Het lied van ooievaar en dromedaris borduurt voort op de ingenieuze verhaalstructuur van de roman Wuthering Heights. Waar Wuthering Heights twee vertellers heeft en het verhaal twee generaties en twee keer achttien jaar omspant, heeft Het lied van ooievaar en dromedaris
elf vertellers die de lezer meenemen in een verhaal dat zich over drie eeuwen uitstrekt.

De dichtbundel Dijende gronden van Anjet Daanje en Emily Brontë is bedoeld als bijlage bij de roman Het lied van ooievaar en dromedaris.

In het hoofdstuk ‘Recensies’ zijn recensies en interviews over, en analyses van, Het lied van ooievaar en dromedaris te vinden.

Achtergrondinformatie over Het lied van ooievaar en dromedaris: afbeeldingen, links naar foto’s, filmpjes, manuscripten, websites, en een fragment van de roman.
———
Download (gratis) hier een pdf-file met daarin een literatuurlijst met de boeken die Anjet Daanje las voor het schrijven van Het lied van ooievaar en dromedaris.
II-197 II-198