Scenario's - De getuige Anjet Daanje
INT. GANG GERECHTSGEBOUW - OVERDAG 
Hilde loopt snel de marmeren trap op. Ze wendt haar blik af van de ouders die vanuit de hal naar haar kijken. De officier van justitie laat hen alleen, en gaat haastig achter Hilde aan. Hilde slaat een hoek om en loopt een andere lange gang in. Een klok begint te slaan, offscreen.

INT. VERHOORKAMER POLITIEBUREAU - OVERDAG 
GIEL 
Zonet zei u dat het kwart voor tien was, en nu
is het ineens tien uur?!
Hilde wordt een beetje zenuwachtig. Ze staat op.
HILDE 
Nee, sorry, het was tien uur... Ik was vergeten
dat de klok sloeg.
Giel zucht geïrriteerd.
HILDE 
Het was donker, ik eh... die klok... Ik kon het
niet goed zien.
© IJswater Films/Anjet Daanje/Erik de Bruyn, 2006 
IV-77 IV-78